ANIME

Spoiler Kingdom 734: Hoàn Kỵ Sĩ tộc Sa Quỷ ‘leo rank’

Spoiler Kingdom chap 734, tóm tắt nội dung chap 733: Chuyện quá khứ của Hoàn Kỵ liên tục. Nguồn gốc về sức mạnh của ông ta cũng được tiết lộ …

Summary Kingdom 733

vương quốc 734

Trong chap 734, trưởng tộc Sa Quỷ bắt đầu câu chuyện về Hoàn Kỵ Sĩ sau khi cứu sống thành bộ ba hộ pháp. Ngày ấy, tộc Sa Quỷ chỉ là một tộc nhỏ tập hợp từ những đứa trẻ trốn chạy. Để tồn tại, họ đi săn bắt lượm và cướp từ người qua đường. “Bảo lãnh” cho tộc Sa Quỷ là nhóm thảo luận.

Một ngày nọ, khi vừa mới tỉnh chưa được bao lâu, thì đài khảo sát kiếm chuyện. Chúng ta giết chóc, bóc lột và còn tồn tại cả cơ quan quản lý viện trưởng, chị gái của tộc người hiện tại. Vậy thì do đó, tấn công tấn công, giải cứu tộc Sa Quỷ.

Để biết chi tiết chương truyện, bạn có thể xem bài viết sau:

Spoiler Kingdom 733: Sự thật về tộc Sa Quỷ – Quá khứ oanh liệt của Hoàn Kỵ sĩ

Vương quốc Spoiler 734

vương quốc 734

Ở trang bìa chương 734, ta được nhìn thấy Hoàn toàn Kỵ sĩ và các thành viên tộc Sa Quỷ khi còn trẻ. Trong chương này, câu chuyện về Kỵ sĩ tiếp tục. Do sư đứng lên phản kháng của Kỵ binh mà tộc Sa Quỷ không có chi phí quá nặng. Lục Đái Tướng tương lai cũng nói rằng ông sẽ cùng những người ở đây “vùng lên” để giành lấy cuộc sống tốt hơn. Tuy là người mới đến nhưng tự tin và gan của Kỵ sĩ đã tạo ra đám trẻ vô cùng yên tâm, đến mức sẵn sàng giao phó tính mạng của mình cho Kỵ binh.

Ở phần cuối của biến diễn đàn, người ta thấy mặt nạ với những vết sẹo biến dạng tiến lên, để kết nối câu chuyện. This man for the power of the magie to from the ” ‘. This said has mean gì, will be used in the following – chương trình mà Kỵ sĩ cùng tộc Sa Quỷ chống lại sự tấn công của những kẻ xấu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *