ANIME

Anime Lonely Castle in the Mirror Film dự kiến ​​ra mắt vào cuối năm 2022

Bộ tiểu thuyết Lâu đài cô đơn trong Gương chính thức được xác nhận để chuyển thể anime, dự kiến ​​ra mắt vào mùa đông năm nay.

Lonely Castle in the Mirror (Kagami no Kojo), tạm dịch: lâu đài cô đơn trong gương, là một tiểu thuyết gốc của Nhật Bản ra mắt lần đầu tiên vào ngày 11 tháng 5 năm 2017. Được viết bởi Mirzukii Tsujimura, nó đã được rất phổ biến trên tin tức trang trong năm qua.

First message about the anime transfer to be given to date 2 years 2022, tuy nhiên vẫn chưa có bất kỳ công bố nào về công ty sẽ chịu trách nhiệm sản xuất.

Và hiện tại, Lonely Castle in the Mirror đã được xác định chính thức với lịch ra mắt dự kiến ​​vào cuối năm 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *