ANIME

Che thế này thì chịu!

Trước khi hơi nước, ánh sáng và bóng tối sử dụng trường “kiểm duyệt”, Naruto đã từng được kiểm duyệt và xử lý cực kỳ … khó hiểu. Muốn biết nó khó hiểu thế nào thì mời bạn xem tổng hợp những pha kiểm duyệt đi vào lòng đất của anime Naruto nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *