ANIME

13 trò chơi tạo nên một JRPG Bonanza 2022

Valkyrie Profile, Tactics Ogre và Front Mission đều sẽ ra mắt trong những tháng tới. Lại là năm nào? Đó là năm 2022, và nó đã rất vinh quang đãng đối với những người hâm mộ JRPG thế hệ và cổ điển. Nhưng một số điều thú vị nhất vẫn còn ở phía trước. Nhiều năm sau khi thể loại này đã chết, nó chưa bao giờ cảm thấy sôi động hơn thế.

Đọc thêm…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *