ANIME

Cosplay yêu thích của chúng tôi từ Anime Expo 2022

Anime Expo 2022, được tổ chức vào đầu tháng này tại Los Angeles, tự coi mình là “lễ kỷ niệm lớn nhất của văn hóa đại chúng Nhật game thủ dạng ở Bắc Mỹ”. Ngay trước khi xảy ra đại dịch, nó đã thu hút hơn 100.000 người tới LACC, và mặc dù số lượng người tham gia chương trình năm nay giảm, nhưng đối với những người tham gia, thật vui khi…

Đọc thêm…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *