ANIME

Hoàn toàn thân đích kỵ binh phá vây!

Spoiler Kingdom chap 726, tóm tắt nội dung chap 725: Hạ gục – đây là lúc Hoàn Kỵ binh hoạt động! Vị Lục Đại Tướng của Tần đích thân quân tiến bộ hòng tìm đường rút lui khỏi Triệu quân bao vây!

Summary Kingdom 725

vương quốc 726

Bất ngờ với thế trận hình chữ X, Hoàn Kỵ binh Triệu quân khó lòng đánh nhanh dù quân của họ áp đảo toàn bộ. Với lược lược đầu, liên tục ra lệnh cho các quân huy từ trung tâm tiến ra gần tiền tệ. Họ không đánh Triệu mà chỉ đứng đó, sau đó lui vào trong!

Quan sát một lúc, Lý Mục dần dần nhận âm thanh của Hoàn Kỵ sĩ. Kỵ sĩ không muốn phản hồi công khai. Cái Kỵ sĩ đang làm lúc này là câu giờ cho đến khi trời tối!

Để biết chi tiết chương truyện, bạn có thể xem bài viết sau:

Spoiler Kingdom 725: Quân Hoàn Kỵ Sĩ hết ra đi vào – Mục tiêu là để …

Vương quốc Spoiler 726

vương quốc 726

Vương quốc Tiêu đề – Vương Giả Thiên hạ 726: Nơi phát triển mạnh mẽ hơn.

Với Kỵ binh tính toán, mặt trời dần dần xuống núi. The over the start up the start up. This is also at the start at start up action. Đội kỵ binh do Hắc Anh đầu tiên bắt đầu tấn công Triệu – có vẻ như để phá vây. Đội quân do Trạch Nhược chỉ huy cũng tham chiến. Triệu quân vô cùng hoảng sợ!

Tình hình ngày một căng thẳng nhưng Mục vẫn bình tĩnh quan sát. Có gì sai sót gì?

Tiếp sau đó, Hoàn Kỵ sĩ cũng hành động. Anh ấy tấn công thẳng vào Triệu hồi tìm đường rút lui. Chương 726 đóng lại với hình ảnh Hoàn vũ kiếm trên tay chém bay đầu Triệu trước sự ngỡ ngàng của Hải Âm và Phó Đế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *