ANIME

Tuyên truyền về toàn bộ giao diện


9


Triển khai Kế hoạch số 34 / KH-UBND ngày 22/02/2022 của Ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về Kế hoạch triển khai công việc bảo đảm an toàn giao thông năm 2022 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

The new format that change, can be type of transport, góp phần nâng cao hiệu quả công việc tuyên truyền an toàn giao thông, nhất là với thiếu đối tượng, niên khóa, học sinh, sinh viên và người lao động, Ban An toàn giao thông thành phố đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục & Đào tạo và Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố xây dựng 03 video clip tuyên truyền an toàn giao thông với các chủ đề:

An toàn giao diện trước trường học cổng

Các cơ sở dẫn đến tai nạn giao thông và cách phòng, tránh:

Nét đẹp văn hóa giao thông:

Huân Nguyễn tổng hợp

  • Click vào tâm và chia sẻ trên Zalo:

Cập nhật mới bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *