ANIME

Phần kết của ‘Tôi đang nghĩ tới việc kết thúc’ giảng giải: Ai thực sự là người phụ nữ trẻ?

Tôi đang nghĩ tới kết thúc Mọi thứ kết thúc có rất nhiều chủ đề rối, nhưng chúng tôi ở đây để đơn giản hóa tất cả. Bộ phim được phát triển trở lại vào năm 2020. Charlie Kaufman lãnh đạo dự án. Anh ấy đã phối hợp các chủ đề tâm lý với cảm […]