ANIME

Các máy tiếp tục như những “con thú cưng” khi vây chặt 3 Coser để “chụp”

Tình trạng “tổn hại” Coser của các ảnh tiếp tục diễn ra ở Comiket sự kiện 97.

Faker chụp ảnh coser là hết sức bình thường ở mỗi Comiket sự kiện. Tuy nhiên, 2 lần tổ chức gần đây nhất, sự kiện này phải có vấn đề là sự “hung hãn” của thợ chụp hình. Cụ thể mới đây, tại sự kiện Comiket 97, 3 Coser phải gặp vấn đề là “chạm chạm” khi các thợ chụp nóng tiếp cận để chụp hình.

Cho dù trang phục của các cosplayer có sành điệu hay gợi cảm, không có ai có quyền hạn phạm vi cá nhân của họ, những người làm việc trong tình huống này là sai. Các cosplayer trên khắp thế giới đều lên công việc và hy vọng, nhân viên của Comiket sẽ tiêu chuẩn hơn một chút trong việc kiểm tra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *