ANIME

Date A Live Season 4 Episode 2 Tóm tắt và Kết thúc, giảng giải

Trong ‘Date A Live’ mùa 4, tập 2, có tiêu đề ‘So Be It! 2D Đó là! ‘ Shidou nỗ lực gây tuyệt vời với Nia để cô yêu anh, và anh có thể phong ấn sức mạnh của cô bằng một nụ hôn. Nhưng khi một số nỗ lực dẫn tới ngõ cụt, anh ấy đã gặp Ratatoskr, và họ đưa ra một kế hoạch nhưng mà họ cảm thấy kiên cố sẽ hiệu quả. Trong khi đó, Kurumi tới thăm Nia để tích lũy một số thông tin quan yếu nhưng mà sau hết có thể xác định lại cuộc đấu tranh giữa quả đât và các Tinh linh. Đây là mọi thứ người chơi cần biết về phần kết của ‘Date A Live’ mùa 4, tập 2. SPOILERS AHEAD!

Date A Live IV Episode 2 Tóm tắt

Sau khi tình cờ gặp Nia trên đường phố và biết rằng cô ấy là một Tinh linh làm việc như một họa sĩ truyện tranh, Shidou quyết định phong ấn sức mạnh của cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy đã nhận thức được sứ mệnh của anh ấy nhờ thiên thần của cô ấy và thậm chí còn hứa hò hẹn với anh ấy, biết rằng cô ấy chưa bao giờ yêu ai ngoài các nhân vật hư cấu. Sử dụng niềm yêu thích của cô ấy đối với manga, anh ấy ăn mặc như một trong những nhân vật yêu thích của cô ấy và hành động giống như anh ấy sẽ làm trước mặt một phụ nữ. lúc đầu, anh ấy đã khiến cô ấy ngạc nhiên với diễn xuất của mình, nhưng khi anh ấy định hôn Nia, cô ấy đã tức giận và mắng anh ấy vì đã phá vỡ tính cách.

Shidou later tries to use a video game demo for the same purpose but fails miserably once again. By this time, the Ratatoskr have a meeting with him, and they collectively throw random ideas that could finally be effective in winning Nia’s heart. In the end, they decide to enter Comico, a manga festival where they will try to sell their own manga with Shidou as a character. Ratatoskr then challenges Nia to read their work if they manage to sell more copies at the festival than her. Nia, who feels that they don’t even stand a chance, accepts their challenge.

Later Shidou and Kotori meet one of Nia’s old friends who claims that she used to be quite friendly but always put her manga work above everything else in her life. However, with time she slowly became cold and distant, which one close observation can be deemed a natural behavior of hers. Nia’s friend mentions that she never talked about any friends she had in the past, which is why it can be argued that she prefers to remain a mystery and does not like to get too close to people emotionally.

Meanwhile, the Spirits have already started working on the manga and have managed to remain motivated despite several hurdles in their way. Natsumi, who originally pitched the idea back in the meeting, works more than anyone else on the team and naturally manages to contribute most to the overall project. However, because of overexerting herself, she eventually passes out while working, leaving the final bits to the rest of the team.

The Spirits then wholeheartedly occupy themselves with preparations for the festival, hoping that this will finally work on Nia. While others are engaged in winning her heart, Nia is visited by Kurumi Tokisaki. She asks her to look into something of critical importance with her angel.

Date A Live IV Episode 2 Ending: What is Spirit of Origin? How Does Kurumi Plan to Destroy Her?

When Kurumi meets Nia, she asks her to find out everything about the Spirit of Origin and how she can be killed. Aware of her angel’s unlimited knowledge of the world, she is confident of finally finding out the truth. But before we get to the Spirit of Origin, it is essential to take a step back and look back on the importance of this revelation. Back when Spirits first started appearing, humanity fought the Spirits to kill them like the Anti Spirit Team, or they tried to seal their powers with the help of Shidou like Ratatoskr.

However, in the continuous struggle, the question of their origins got lost somewhere, which is of insurmountable importance. Furthermore, Kurumi’s question not only tries to gather information about the aforementioned conundrum, but it appears that she wants to put an end to all the misery herself, which explains her reluctance to get her powers sealed by Shidou.

Thiên thần của Nia tiết lộ rằng tất cả các Tinh linh đều được tạo ra bởi vì Spirit of Origin, đây là một Tinh linh vô cùng mạnh mẽ và gần như không thể bị tiến công bại trong một cuộc đối đầu một chọi một. Mặc dù anime không cho thấy thiên thần nói với Kurumi cách cô ấy có thể bị tiến công bại, nhưng người ta có thể kết luận từ phản ứng của cô ấy sau đó rằng cô ấy đã tìm ra cách để phá vỡ sự bảo vệ của Tinh linh Nguồn gốc. Sử dụng sức mạnh cho phép kiểm soát thời kì của mình, cô ấy có thể điều khiển trận chiến có lợi cho mình, và nhìn vào sự tự tín của cô ấy; cô ấy biết nó kiên cố sẽ hiệu quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published.