ANIME

Human Bug University – Giới hạn của nhân loại!

thế hệ đây, tờ báo Comic Natalie đã xác nhận rằng Human Bug Daigaku_Yami no Manga (Human Bug University_Dark Manga), bộ sưu tập các manga stories được sinh sản qua YouTube sẽ được chuyển thể thành anime truyền hình trong năm nay.

Kênh “Human Bug Daigaku_Yami no Manga” trên YouTube đã sinh sản manga có lồng tiếng và lời thoại kể từ tháng 3 năm 2019. Các phần manga “hơi đen tối” có chủ đề xoay quanh những điều xảy ra với nhân loại khi họ bị đẩy tới giới hạn của chính mình và bị đẩy vào góc tối. Các phần mô tả những tình huống này từ ý kiến của nhiều nhân vật khác nhau.

Anime sẽ kể những câu chuyện gốc hoàn toàn thế hệ xoay quanh Satake. 

DLE sẽ lãnh đạo sinh sản dự án.

Khang Dora

Leave a Reply

Your email address will not be published.