ANIME

Sắp tới mục tiêu của Lucius là Yuno

Lucius đang tìm mọi cách để tiêu diệt Yuno. Một kế hoạch mới đã được thiết lập nên. Cùng Mọt dự đoán spoiler Black Clover 336 ngay dưới đây.

Sau khi Asta biến mất, các hiệp sĩ ma pháp cùng nhau họp bàn chiến lược mới. Lucius và các hạ tầng của hắn bàn tính kế hoạch cho Yuno. Chi tiết như thế nào? Cùng Mọt dự đoán trong spoiler Black Clover 336 nhé.

Spoiler Black Clover 336 có gì?

Sau khi Lucius rời đi, các hiệp sĩ đã tổ chức một cuộc họp. Nacht cho rằng pháp luật của anh ấy có thể giúp anh ấy dịch chuyển và bóng của mọi người.

The but, the current at Nacht can’t get the shadow of Asta at the all. Rất nhiều khả năng Asta đang ở một vùng không gian khác rất xa hoặc cậu ta đã chết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *